Contributie

Contributie voor de NVFN is als volgt opgebouwd.

Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar, wordt de contributie voor dat jaar naar rato gefactureerd.