Contributie

Contributie 2017-06-27T12:48:43+00:00

Contributie voor de NVFN is als volgt opgebouwd.

Voor de lidmaatschapsstructuur wordt onderscheid gemaakt naar 2 soorten leden en wel

Basis lid

Bedrijven die lid zijn van 1 of meerdere maar niet alle secties omdat zij minder belang hebben bij alle gebieden omtrent noodverlichting. Per sectiedeelname is voor 2017 de contributie 900 euro.

Premium lid

Bedrijven die automatisch lid zijn van alle secties vanwege hun grote belang op alle gebieden omtrent noodverlichting en daarnaast bijvoorbeeld NVFN kunnen vertegenwoordigen in normcommissies e.d. Zij betalen 5.500 euro voor 2017. Genoemde bedragen zijn ex BTW.

Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar, wordt de contributie voor dat jaar naar rato gefactureerd.