De Europese Commissie, -Raad en -Parlement hebben 20 december 2011 een akkoord bereikt over de...
Delft, 19 januari 2012. Bedrijven moeten steeds vaker voldoen aan hogere eisen die eindgebruikers stellen...