Ieder gebouw is voor wat betreft constructie en inrichting onderworpen aan de voorschriften van het bouwbesluit. Deze voorschriften hebben in belangrijke mate betrekking op de veiligheid van de gebruikers en/of bezoekers van gebouwen. Met name het karakter van de activiteiten binnen het gebouw is bepalend voor óf’ en óp welke wijze’ noodverlichting dient te worden geïnstalleerd.

Verschillende opleidingsinstituten bieden de cursus noodverlichtingsdeskundige aan. Van de deelnemers wordt verwacht dat de inhoudelijke kennis en niveau gelijk is aan MBO-Elektrotechniek (niveau 4 volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs). NEN 1010 en NEN 3140 worden bekend verondersteld.

De cursus is bedoeld voor iedereen binnen de installatiebranche die zich bezig houdt of bezig gaat houden, met ontwerpen projecteren en/of onderhouden van noodverlichting. Ook voor eisende partijen zoals brandweer en/of verzekeraars kan deze cursus nuttige informatie opleveren.

Inhoud van de opleiding

  • Bouwbesluit
  • Arbowet en Arbobesluit
  • Termen en definities
  • NEN 1010 5e druk veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
  • NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen. Veiligheidssignalering, vluchtroute-aanduiding. Eigenschappen en bepalingsmethoden
  • NEN-EN 50172 ontwerpen noodverlichtingssystemen
  • Programma van Eisen
  • Methodisch ontwerpen

Het stappenplan:

Vaststellen van de aard en omvang van de activiteiten
Vaststellen van de aanwezigheid en verplaatsing van personen en bepalingen van:
UIT en NOODUITgangen
Vluchtwegen
Concentraties van mensen (verzamelplaatsen) –opstellen van een noodevacuatieplan
Vaststellen van risicograduaties werkplekken
Opstelling van een noodverlichtingsplan met onder andere
Vluchtwegverlichting (1lux)
Antie-paniekverlichting
Brandbestrijdingsgereedschap en EHBO-post (5 lux)
Risicovolle werkplekken (minimaal 15 lux)
Vluchtwegsignalisatie met pictogrammen NEN 6088

Na het volgen van de cursus kan worden deelgenomen aan een extern en onafhankelijk cito examen. De eindtermen voor dit examen vormen de basis van de cursus en zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de NVFN, ISSO, OTIB, UNETO-NVI, NIBRA en NVBR.