Zoetermeer – 26 september 2013. Deze week is de NVFN Praktijkgids Noodverlichting gepubliceerd. Ontwerp, installatie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Met de ‘Praktijkgids Noodverlichting’ helpt de branchevereniging voor de Noodverlichting NVFN adviesbureau’s, installateurs en facilitair managers noodverlichtingsinstallaties te installeren conform de geldende regelgeving en normering op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Met het lezen van de gids wordt de lezer niet belast met ‘de kleine lettertjes’, maar kan men aan de hand van praktijkvoorbeelden een goede basis leggen voor een goed noodverlichtingsplan. De praktijkgids wordt gratis ter beschikking gesteld en is te lezen en te downloaden op www.nvfn.nl/publicaties

Veiligheid
Om de veiligheid op de werkvloer te vergroten, is het belangrijk dat ‘de groene bordjes’ op de juiste plek hangen en goed onderhouden worden. Veiligheid is een onderwerp waarbij de overheid de verantwoording steeds meer neerlegt bij de gebruikers van een gebouw. Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en leveranciers. Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn. Noodverlichting behoort tot de voorzieningen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik te maken van de vluchtroutes en nooduitgangen. Installateurs kunnen de werkgevers en gebouwbeheerders op een goede manier adviseren en ondersteunen.

Ontruimen? Volg de pijlen!
Bij ontruiming, al dan niet in de vorm van een oefening, blijken mensen eerder via de normale ingang naar buiten te gaan dan via de daarvoor bestemde nooduitgangen. Met de campagne ‘Volg de Pijlen’ wil de NVFN de bewustwording vergroten door het juiste gebruik van ‘de groene pijlen’ onder de aandacht te brengen. Het is daarbij van belang dat de noodverlichting op de juiste plek hangt en goed werkt. De installateur en de facilitair manager vinden in de praktijkgids de basisbeginselen over dit onderwerp. Wanneer men mee informatie hierover zoekt kan men bij de NVFN of haar leden terecht

Noot aan de redactie; niet voor publicatie:

Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN)
Janette van de Scheur (branchemanager)
Caroline van den Bos (assistente)
E-mail: nvfn@fme.nl
Telefoon: 088-400 84 46

Over de NVFN:
De NVFN is een samenwerkingsverband van toonaangevende Nederlandse professionals op het gebied van noodverlichting.

Doelstellingen:
De belangrijkste doelstelling van de vereniging is duidelijkheid te bieden op het gebied van regelgeving en normering. Diverse NVFN-leden hebben zitting in de nationale en internationale commissies om onze expertise toe te voegen bij de totstandkoming van normen en regelgeving.
De NVFN streeft er naar het kwaliteitsniveau van de Nederlandse markt te waarborgen. Ter borging van kwaliteit en integriteit hanteert de NVFN een gedragscode en een huishoudelijk reglement.