Noodverlichting is een vorm van verlichting die automatisch wordt ingeschakeld bij het uitvallen van alle elektriciteit. Het stelt mensen in staat (gevaarlijke) processen veilig te beëindigen, zich te oriënteren op hun omgeving en de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te vinden. Noodverlichting helpt paniek te voorkomen en verkleint de veiligheidsrisico’s.  Ook in het geval van brand, zeker met de bijkomende rookontwikkeling, is het van groot belang dat aanwezigen tijdig de (nood-)uitgangen kunnen vinden. Vaak worden deze lampen dan ook gecombineerd met bewegwijzering, zoals pictogrammen die wijzen naar nooduitgangen.

Bij de NVFN gaat men uit van de omschrijving zoals deze in de norm NEN-EN 1838 wordt toegepast. Hier maakt men onderscheid in vluchtrouteverlichting, anti-paniekverlichting, verlichting van werkplekken met verhoogd risico.

09b_schemanoodverlichting

Vluchtrouteverlichting

De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen. Deze wordt in detail beschreven in de NEN 7010.

Anti-paniekverlichting

Anti-paniekverlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend. In ruimten groter dan 60 vierkante meter is 1 lux de norm, daaronder geldt een minimum van 0,5 lux. Het gaat om licht op de vloer.

Noodverlichting van werkplekken met verhoogd risico

Noodverlichting voor werkplekken met een verhoogd risico is er om in een mogelijk gevaarlijke situatie voldoende licht te geven, zodat men een kritiek proces af kan sluiten en veilig vluchten.

In veel bouwbesluiten is de installatie van noodverlichting verplicht gesteld. Dit geldt met name voor gebouwen waarin zich normaal gesproken veel personen bevinden, zoals kantoorpanden of studentenhuizen.

De normen omtrent noodverlichting zijn vastgelegd in NEN-EN 1838, NEN 6088 en NEN 1010.