Wet- en regelgeving rondom noodverlichting in 2024