Opzegging lidmaatschap

Conform de Wet Van Dam informeren wij u op deze pagina over de wijze van opzegging van het NLA lidmaatschap conform de statuten.

Conform de statuten van de vereniging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming vna de hierna genoemde termijnen. Indien de opzegging geschiedt vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar eindigt het lidmaatschap per 31 december van dat kalenderjaar. Bij opzegging na 30 juni eindigt het lidmaatschap per 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar.

De schiftelijke opzegging van het lidmaatschap kan gestuurd worden aan:

NVFN secretariaat
t.a.v. de heer C.J. Van der Sluijs
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer

Voor  meer informatie kunt u contact opnemen met het NVFN secretariaat bereikbaar op telefoonnummer: 088  400 84 46