Aanmeldingsformulier lidmaatschap NVFN 2019

Lidmaatschap bij de NVFN is mogelijk voor producenten en leveranciers van noodverlichting.

De voordelen van het NVFN lidmaatschap zijn onder andere:

  1. Toegang tot een breed netwerk binnen de noodverlichtingsbranche
  2. Toegang tot netwerkbijeenkomsten, ontmoet collega’s en relevante stakeholders
  3. Belangenbehartiging richting overheid, bedrijfsleven, etc.
  4. Marktinformatie
  5. Eerste hand informatie op het gebied van wet- en regelgeving
  6. Via de NVFN aansluiting bij overkoepelende brancheorganisaties zoals Lighting Europe

Lidmaatschap

  1. De aanvraag voor het NVFN lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het secretariaat van NVFN , een en ander met opgave van de gegevens die nodig zijn om na te gaan of aan de statutaire eisen voor het lidmaatschap wordt voldaan.
  2. De aanvraag met deze gegevens wordt in het bestuur besproken waarna een gemotiveerd besluit wordt genomen.
  3. De aanvrager ontvangt schriftelijk een bevestiging van het genomen besluit.