Contributie

Voor de lidmaatschapsstructuur wordt onderscheid gemaakt naar twee soorten leden met bijpassende contributie:

Basis lid

Bedrijven die lid zijn omdat zij minder belang hebben bij alle gebieden omtrent noodverlichting. Per sectiedeelname is voor

Premium lid

Bedrijven die automatisch lid zijn van alle secties vanwege hun grote belang op alle gebieden omtrent noodverlichting en daarnaast bijvoorbeeld NVFN kunnen vertegenwoordigen in normcommissies e.d. Zij betalen 5.610 euro voor 2019.

Genoemde bedragen zijn ex BTW. Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar, wordt de contributie voor dat jaar naar rato gefactureerd.

Expertise en specialisme noodverlichting

Een hoge en gegarandeerde kwaliteit, herkenbaarheid, juiste toepassing en onderhoud van noodverlichting zijn belangrijke elementen om de veiligheid bij noodsituaties te vergroten.

De NVFN streeft ernaar het veiligheidsbewustzijn van belanghebbenden naar een hoger plan te tillen. Door de expertise van de leden te kunnen combineren en delen vervult de vereniging de rol van onafhankelijke vraagbaak over noodverlichting.

De vereniging maakt zich sterk voor producten van hoogwaardige kwaliteit, onder andere door invloed uit te oefenen op normering en regelgeving. Maar ook (technische) advisering over het product aan gebruikers behoort hiertoe. Een derde element dat bijdraagt aan meer veiligheid is aandacht voor tijdige en zorgvuldige inspectie en onderhoud.

Op ieder van deze drie speerpunten heeft de vereniging een sectie opgericht die zich hier specifiek mee bezig houdt. Iedere sectie heeft zijn eigen missie en ontwikkelt ook zijn eigen activiteiten om bij te dragen aan het centrale doel: meer veiligheid door noodverlichting.