Contributie voor de NVFN is als volgt opgebouwd.

Voor de lidmaatschapsstructuur wordt onderscheid gemaakt naar 2 soorten leden en wel

Basis lid

Bedrijven die lid zijn van 1 of meerdere secties omdat zij minder belang hebben bij alle gebieden omtrent noodverlichting. Per sectiedeelname is voor 2018 de contributie 918 euro.

Premium lid

Bedrijven die automatisch lid zijn van alle secties vanwege hun grote belang op alle gebieden omtrent noodverlichting en daarnaast bijvoorbeeld NVFN kunnen vertegenwoordigen in normcommissies e.d. Zij betalen 5.610 euro voor 2018. Genoemde bedragen zijn ex BTW.

Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar, wordt de contributie voor dat jaar naar rato gefactureerd.