De NVFN is een samenwerkingsverband van toonaangevende Nederlandse professionals in noodverlichting. Leden zijn fabrikanten en bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van noodverlichting en noodverlichtingssystemen.

Voor de NVFN leden staat veiligheid voorop. De vereniging bevordert samenwerking en kennisdeling binnen de sector ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van noodverlichting en daarmee het vergroten van de veiligheid in noodsituaties.

Door middel van voorlichting en promotie omtrent goed gebruik van noodverlichting wil zij het veiligheidsbewustzijn bij belanghebbenden vergroten. Aandacht voor service en onderhoud zijn daar onlosmakelijk aan gekoppeld.

Een andere belangrijke doelstelling van de vereniging is duidelijkheid te bieden op het gebied van regelgeving en normering en hierop invloed uit te oefenen. Diverse NVFN-leden hebben zitting in de nationale en internationale commissies om de gedeelde expertise toe te voegen bij de totstandkoming van normen en regelgeving.

De NVFN streeft er naar het kwaliteitsniveau van de Nederlandse markt te waarborgen. Ter borging van kwaliteit en integriteit hanteert de NVFN een gedragscode en een huishoudelijk reglement.

Lees meer over de missie en activiteiten van onze verschillende secties.