Sectie Toepassen & Projecteren

Missie

Binnen bestaande wet- en regelgeving uniformiteit bevorderen bij het ontwerpen en realiseren van noodverlichtingsinstallaties om zo de veiligheid te vergroten.

Activiteiten

 • Verzamelen “best practices”
 • Ontwikkelen richtlijn/handboek
 • Promotie van het vakgebied
 • Meetbaar maken van het succes

Sectie Producten & Techniek

Missie

De markt voorzien van voldoende kennis en informatie over het product ‘noodverlichting’ en over de bijbehorende technische aspecten en hierover adviseren.

Activiteiten

 • Interpretatie en aanbevelingen omtrent productnormen
 • Deelname aan normcommissies die relevant zijn
 • Bijhouden en beïnvloeden van wet- en regelgeving
 • De achterban informeren over de (inter-)nationale ontwikkelingen en dit vertalen naar de Nederlandse markt
 • Advies uitbrengen en richtlijnen vaststellen

Sectie Inspectie & Onderhoud

Missie

De bewustwording vergroten van het belang van goed onderhoud van noodverlichting en de bedrijven die hierin actief zijn goed ondersteunen en daarmee het kwaliteitsniveau en dus de veiligheid vergroten.

Aanvullend op deze missie. Het belang van goed onderhoud wordt niet altijd en overal erkend. Met het oprichten van een sectie Service & Onderhoud wil NVFN de bewustwording vergroten bij eindgebruikers en bedrijven die service & onderhoud verlenen, de middelen verschaffen om dit op een juiste manier te doen.

Activiteiten

 • Events en netwerkbijeenkomsten organiseren
 • Kennis delen; promotie en voorlichting
 • Opleidingen en cursussen ontwikkelen
 • Ontwikkelen en onderhouden van middelen voor certificatie en standaardisatie