Nieuwe Cursus Noodverlichtingsdeskundige

Door de toenemende aandacht voor veiligheid en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties is in de markt een collectieve behoefte ontstaan om de kennis over dit onderwerp te vergroten en te professionaliseren.

Inspelend op deze behoefte hebben belangenverenigingen NVFN en Uneto-VNI, in opdracht van opleidingsfonds OTIB en onder supervisie van kennisinstituut voor de installatiesector ISSO, hun kennis en ervaring op het gebied van noodverlichting omgezet in een praktische opleiding voor brandweer, installateur, inspecteur, adviseur en ARBO-deskundige. Met de introductie van deze cursus Noodverlichtingdeskundige zetten OTIB, ISSO, de NVFN en Uneto VNI een volgende stap naar eenduidige regelgeving en uniformiteit in de markt.

Ontwikkeling instructiemateriaal

ISSO heeft in opdracht van opleidingsfonds OTIB instructiemateriaal en een instructieboek Noodverlichting ontwikkeld, deze dienen als basisdocumenten voor de cursus Noodverlichtingsdeskundige. Bij de ontwikkeling is door ISSO en OTIB nauw samengewerkt met de NVFN en de Uneto-VNI. Daarnaast hebben vele experts uit de wereld van brandweer en ARBO hun inbreng gehad in de totstandkoming van het boek en de cursus.

Vaardigheden Noodverlichtingsdeskundige

De cursus Noodverlichtingsdeskundige houdt rekening met zowel de Nederlandse als Europese wetgeving en is gebaseerd op de huidige techniek. De cursist/deelnemer is na afronding van de opleiding in staat om bestaande noodverlichtingsinstallaties op waarde te beoordelen, te onderhouden en is daarnaast in staat nieuwe installaties te ontwerpen op basis van actuele regelgeving en normering. Dit zal resulteren dit in veiligere gebouwen.

Cursusmogelijkheden

Verschillende organisaties hebben kenbaar gemaakt belangstelling te hebben de cursus te gaan opnemen in hun cursuspakket. Een actueel overzicht hiervan vindt u op www.isso.nl/kennisoverdracht/noodverlichtingsdeskundige.

De cursussen worden afgesloten met een landelijk examen, afgenomen door het onafhankelijke instituut CITO.

Bestelinformatie

Het instructieboek is ook geschikt voor zelfstudie en is te bestellen via http://www.isso.nl/producten/isso-winkel/publicatie-info/publicatie/184/.

Meer informatie:

Instituut voor studie en stimulering van onderzoek (ISSO)
Postbus 1819
3000 BV  ROTTERDAM
internet:www.isso.nl

Het proefexamen, uitwerking en de eindtermen voor de cursus worden openbaar gemaakt op de website van CITO.