Cursus Noodverlichtingsdeskundige

Door de toenemende aandacht voor veiligheid en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties is in de markt een collectieve behoefte ontstaan om de kennis over dit onderwerp te vergroten en te professionaliseren.

Inspelend op deze behoefte hebben belangenverenigingen NVFN en Uneto-VNI, in opdracht van opleidingsfonds OTIB en onder supervisie van kennisinstituut voor de installatiesector ISSO, hun kennis en ervaring op het gebied van noodverlichting omgezet in een praktische opleiding voor brandweer, installateur, inspecteur, adviseur en ARBO-deskundige. Met de introductie van deze cursus Noodverlichtingdeskundige zetten OTIB, ISSO, de NVFN en Uneto VNI een volgende stap naar eenduidige regelgeving en uniformiteit in de markt.

Ontwikkeling instructiemateriaal

ISSO heeft in opdracht van opleidingsfonds OTIB instructiemateriaal en een instructieboek Noodverlichting ontwikkeld, deze dienen als basisdocumenten voor de cursus Noodverlichtingsdeskundige. Bij de ontwikkeling is door ISSO en OTIB nauw samengewerkt met de NVFN en de Uneto-VNI. Daarnaast hebben vele experts uit de wereld van brandweer en ARBO hun inbreng gehad in de totstandkoming van het boek en de cursus.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor iedereen binnen de installatiebranche die zich bezig houdt of bezig gaat houden met ontwerpen, projecteren en/of onderhouden van noodverlichting. Ook voor eisende partijen zoals brandweer en/of verzekeraars kan deze cursus nuttige informatie opleveren.

Inhoud van de opleiding

 • Bouwbesluit
 • Arbowet en Arbobesluit
 • Termen en definities
 • NEN 1010 5e druk veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
 • NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen. Veiligheidssignalering, vluchtroute-aanduiding. Eigenschappen en bepalingsmethoden
 • NEN-EN 50172 ontwerpen noodverlichtingssystemen
 • Programma van Eisen
 • Methodisch ontwerpen

Het stappenplan:

Vaststellen van de aard en omvang van de activiteiten.

Vaststellen van de aanwezigheid en verplaatsing van personen en bepalingen van:

 • Uit- en nooduitgangen
 • Vluchtwegen
 • Concentraties van mensen (verzamelplaatsen) –opstellen van een noodevacuatieplan
 • Vaststellen van risicograduaties werkplekken
 • Opstelling van een noodverlichtingsplan met onder andere
 • Vluchtwegverlichting (1 lux)
 • Anti-paniekverlichting
 • Brandbestrijdingsgereedschap en EHBO-post (5 lux)
 • Risicovolle werkplekken (minimaal 15 lux)
 • Vluchtwegsignalisatie met pictogrammen NEN 6088

Na het volgen van de cursus kan worden deelgenomen aan een extern en onafhankelijk CITO examen. De eindtermen voor dit examen vormen de basis van de cursus en zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de NVFN, ISSO, OTIB, UNETO-NVI, NIBRA en NVBR.
Het proefexamen, uitwerking en de eindtermen voor de cursus worden openbaar gemaakt op de website van CITO.

Cursusmogelijkheden

Verschillende organisaties bieden de cursus noodverlichtingsdeskundige aan. Een actueel overzicht hiervan vindt u op www.isso.nl/kennisoverdracht/noodverlichtingsdeskundige. Van de deelnemers wordt verwacht dat de inhoudelijke kennis en het niveau gelijk is aan MBO Elektrotechniek (niveau 4  volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs). NEN 1010 en NEN 3140 worden bekend verondersteld.

De cursussen worden afgesloten met een landelijk examen, afgenomen door het onafhankelijke instituut CITO.

Vaardigheden Noodverlichtingsdeskundige

De cursus Noodverlichtingsdeskundige houdt rekening met zowel de Nederlandse als Europese wetgeving en is gebaseerd op de huidige techniek. De cursist/deelnemer is na afronding van de opleiding in staat om bestaande noodverlichtingsinstallaties op waarde te beoordelen, te onderhouden en is daarnaast in staat nieuwe installaties te ontwerpen op basis van actuele regelgeving en normering. Dit zal resulteren dit in veiligere gebouwen.

Bestelinformatie

Het instructieboek is ook geschikt voor zelfstudie en is te bestellen via http://www.isso.nl/producten/isso-winkel/publicatie-info/publicatie/184/.

Meer informatie:

Instituut voor studie en stimulering van onderzoek (ISSO)
Postbus 1819
3000 BV  ROTTERDAM
internet: www.isso.nl

Op zoek naar NVFN-leden die opleidingen verzorgen? Klik op deze link.