De leden van de NVFN conformeren zich aan:

* Statuten
* Huishoudelijk reglement
* Gedragscode