Vanaf juli 2015 verwijst het Bouwbesluit 2012 zowel naar NEN 6088, als naar NEN 3011:2015. Voor de meeste veiligheidssymbolen waar vluchtroute aanduiding ook bij hoort, verwijst de NEN 3011:2015 naar NEN-EN-ISO 7010. Daarmee is de laatste fase van de aanpassingen van de wet- en regelgeving afgerond.

Deze kennisbladen zijn gratis te downloaden. Download nu het Kennisblad toepassen van vluchtrouteaanduiding met de daarbij behorende pictogrammen Kennisblad 01-vluchtrouteaanduiding